Ansöka

Kontakta verksamhetskontoret innan ansökan skickas in! Verksamhetskontoret fungerar som bollplank och lotsar dig genom ansökningsprocessen.

Förbered din ansökan

Om du har en projektidé, förbered ansökan genom att läsa informationen under fliken ”att söka stöd”. Ta gärna kontakt med verksamhetskontoret för att bolla idén och få feedback.

Kontakta verksamhetskontoret

Kontakta verksamhetskontoret innan ansökan leaderprojekt skickas in! Verksamhetskontoret fungerar som bollplank och lotsar dig genom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan.

Arbetsgång
Ansöka om leaderprojekt

  1. Testa din idé mot checklistan.
  2. Läs utvecklingsstrategin.
  3. Skicka in en intresseanmälan via formuläret.
  4. Vänta på återkoppling från verksamhetskontoret. Du kommer att få besvara några frågor som mejlas till dig.
  5. Styrelsen läser igenom inkomna projektbeskrivningar.
  6. Om Leader Skellefteå Älvdal bedömer att att projektet har förutsättningar att beviljas stöd är nästa steg att skicka in en formell ansökan till Jordbruksverket. Vilket innefattar en tydlig projektbeskrivning inklusive budget, aktivitetsplan och offerter/prisjämförelser. Beroende på typ av projekt kan det också krävas kartor, markägarmedgivande och andra dokument.