Genomföra

Under genomförandet av ditt leaderprojekt är det viktigt att följa projektplanen. Beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget, eventuella avvikelser från dessa meddelas till leaderkontoret.

Genomföra leaderprojekt – tänk på detta!

När du har fått ditt stöd beviljat står det du behöver veta i ditt beslut från Jordbruksverket. Läs noggrant igenom ditt beslut om stöd!

Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifter

  • Redovisa utgifterna separat i din bokföring.
  • Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.
  • Betalningsbevis krävs för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat.

Informera om projektet

Informera och använd rätt logotype. På webbplatsen, i dina sociala medier och i allt övrigt informationsmaterial som rör investeringen eller projektet ska du ha med en EU-logotyp. EU-logotypen består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Ytterligare information hittar du på jordbruksverket.se samt i ditt beslut om stöd.

Genomföra leaderprojekt inom Skellefteå Älvdal. En pojke som står på en stor sten.

Ansök om ändring

Ansök om ändring av ditt beslut om någonting ändras. Till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt. Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift.

Kontakta verksamhetskontoret om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till oss.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning. Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning och om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Förskott
Du ansöker om förskott i Jordbruksverkets e-tjänst. Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott från Jordbruksverket, dock högst 250 000 kronor. Förskott ansöker du även från Leader Skellefteå Älvdal.

Delutbetalning
Du kan söka delutbetalning flera gånger. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalat alla utgifter. Du ansöker om delutbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Du kan få stöd för personalkostnader, indirekta kostnader, övriga kostnader samt investeringar.