Integritetspolicy

Information om Leader Skellefteå Älvdals hantering av personuppgifter.

Leader Skellefteå Älvdals hantering av personuppgifter

Leader Skellefteå Älvdal behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Du har rätt att få felaktiga uppgifter ändrade.

Information enligt GDPR

Leader Skellefteå Älvdal strävar efter att all information, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Detta samlar vi in

På denna hemsida samlar vi in information via kontaktformuläret. Uppgifterna innefattar namn, organisation, e-postadress samt uppgifter om din projektidé.

Dina uppgifter

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att Leader Skellefteå Älvdal ska kunna administrera dina uppgifter. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kontaktar du Leader Skellefteå Älvdals kontor