Föreningsstämmor 2023

Skellefteå Älvdal och Leader Skellefteå Älvdal genomför två föreningsstämmor. Föreningsstämmorna genomförs digitalt via Teams 27 april 2023.

Skellefteå Älvdal och Leader Skellefteå Älvdal genomför två föreningsstämmor.

27 april klockan 17.30 föreningsstämma i Skellefteå Älvdal ideell förening.
Verksamheten omfattas av programperiod 2014–2022.

27 april klockan 18.30 föreningsstämma för Leader Skellefteå Älvdal ideell förening 2023–2027

Föreningsstämmorna genomförs digitalt via Teams

Anmälan sker till monica@skellefteaalvdal.se senast den 24 april.
Ni kommer att få instruktion och inloggning till mötet via mejl.
Välkomna!