Utbildning i organisation

Utbildning i organisationen för styrelsen, valberedningen samt personal på verksamhetskontoret.

Målgrupp

Utbildning för styrelsen, valberedningen samt personal på verksamhetskontoret inom Leader 2023-2027.  Utbildningarna är helt digitala och hålls på Zoom. Samma utbildning kommer att hållas vid två tillfällen för att ge alla möjlighet att delta vid något av tillfällena. Jordbruksverket kommer att hålla i utbildningarna.

Datum

Utbildning 1: 29 mars 2023
Utbildning 2: 10 maj 2023

Innehåll

Valberedningens arbete
Styrelsens organisation och arbete
Jäv och intressekonflikter
Leadermetoden
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Goda exempel från Lokal Utveckling Sverige (LUS).