Kontakta oss

Kontakta verksamhetskontoret på Leader Skellefteå Älvdal innan ansökan skickas in! Verksamhetskontoret fungerar som bollplank och lotsar dig genom ansökningsprocessen och hjälper dig att ta fram rätt underlag inför ansökan.

Verksamhetskontoret

Leader Skellefteå Älvdal operativa verksamhet sköts av verksamhetskontoret som består av anställd personal som på styrelsens uppdrag genomför verksamheten i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin, styrelsens intentioner och de regelverk som är gällande.

En viktig roll för verksamhetskontoret är att hjälpa och stötta projektägare från projektansökan till projektavslut. Det ska finnas en kontinuerlig dialog mellan verksamhetskontoret och projektägarna under projekttiden för att projekten ska nå de mål, resultat och effekter som eftersträvas. Kontakta verksamhetskontoret med dina frågor.

Verksamhetskontoret Leader Skellefteå Älvdal

Foto på Monica Marklund, Leader Skellefteå Älvdal

Monica Marklund

Verksamhetsledare
monica@skellefteaalvdal.se
070-574 73 57

Logotype Leader Skellefteå Älvdal. Grön bakgrund med vit text.

Verksamhetskontoret

Åbyn 410
934 97 Byske
070-574 73 57

Carolina Lönnberg

Carolina Lönnberg

Verksamhetsledare
carolina@skellefteaalvdal.se
070-303 98 32

Dorina Larsson

Dorina Larsson

Administrativt stöd/handläggare
dorina@skellefteaalvdal.se
070-214 31 33