Ny programperiod och hemsida

Nu heter vi Leader Skellefteå Älvdal. Programperioden innefattar år 2023-2027.

Leader Skellefteå Älvdals strategi är prioriterad och den nationella budgeten för 2023–2027 är fördelad till 40 leaderområden! Budgeten är fördelad utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt en särskild tilldelning till sammanslagna områden. Leader Skellefteå Älvdal får 32 miljoner. Området Leader Skellefteå Älvdal innefattar kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå.

På denna hemsida finns information gällande programperiod 2023–2027. Information om föregående programperiod hittar du på hemsida skellefteaalvdal.se

Vi har inte öppnat upp för projektansökningar ännu
Arbetet med att starta upp verksamheten pågår. Om du har en projektidé, förbered ansökan genom att läsa denna information ”så går det till”. Ta gärna kontakt med verksamhetskontoret för att bolla idén och få feedback.