Om oss

Leader Skellefteå Älvdal är en ideell förening. Vi bedriver verksamhet i tre kommuner: Malå, Norsjö och Skellefteå.

Om oss – Leader Skellefteå Älvdal

Leader Skellefteå Älvdal är en ideell förening. Under perioden 2023–2027 bedriver vi verksamhet i tre kommuner: Malå, Norsjö och Skellefteå med undantag för Skellefteå centralort.

Hos oss är det möjligt att söka stöd till landsbygdsutveckling. Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer samt företag kan söka finansiering till sin idé. Projektstöd, projektstöd till företag samt förstudier är tre insatser.

Finansiärer

Pengarna för arbetet och projekten inom Leader kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt från svenska staten, men även från Malå, Norsjö och Skellefteå kommun samt Region Västerbotten.

Urvalsprocess

Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att prioritera projekt. Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som bidrar till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer Leaderföreningen stödbeloppet. Avslutningsvis gör Jordbruksverket slutkontroll av stödberättigande samt fattar beslutet som skickas ut till sökande.

Verksamhetskontoret

Verksamhetskontoret hjälper och stöttar projektägare från projektansökan till projektavslut. Vi kommer gärna ut till er för att diskutera idéer. Viktigt med en kontinuerlig dialog mellan verksamhetskontoret och projektägarna under projekttiden för att projekten ska nå de mål, resultat och effekter som eftersträvas.

Föreningens styrelse

Styrelsen är det beslutande organet för att bedöma och prioritera inkommande ansökningar. Viktigt att styrelsen är väl insatt i uppgifterna man har, därför väljs inga suppleanter. Kommunerna kan nominera både tjänstemän och politiker.

Styrelsen fattar beslut om vilka ansökningar som prioriteras inom ramen för strategin, det är en aktiv och transparent grupp som tillför kunskap utifrån sitt kompetensområde och strategin som helhet.