Slutrapportera

Ansök om slututbetalning och redovisa ditt leaderprojekt.

Slutrapportera ditt leaderprojekt

Ansök om slututbetalning genom att göra en slutredovisning i e-tjänsten, där beskriver du vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat. Läs igenom din ansökan och ditt beslut så att du rapporterar kring allt det ni utlovat i ansökan.

Slutrapportera i god tid

Sök slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering eller ditt projekt. Om du ansöker för sent kommer du att få ett avdrag på det beviljade stödet. Om du inte hinner slutredovisa projektet i tid måste du ansöka om förlängning innan projektets slutdatum har passerat.

Kontrollera uppgifterna

Till skillnad från ansökan om stöd går det inte att ändra en inskickad ansökan om utbetalning. Därför är det extra viktigt att ha kontrollerat noggrant innan du trycker på ”skicka” i e-tjänsten.

Information på SJV

På Jordbruksverkets hemsida finns utförlig information som beskriver hur du ska slutrapportera ditt leaderprojekt.

Redovisa ideell tid

Anteckna all ideell tid som ni gör i projektet. Sammanställningen skickas till verksamhetskontoret när projektet avslutas.

Vi är intresserade av ditt projekt

Skicka gärna bilder och länkar till artiklar som ni figurerat i till verksamhetskontoret. Vi vill visa upp våra fantastiska projekt för alla som är intresserade. Kontaktuppgifter verksamhetskontoret

slutrapportera ditt leaderprojekt. En kvinna sitter vid en dator och skriver.