Kontakta styrelsen

Den ideella föreningens styrelse utgör ett lokalt trepartnerskap med ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor.

Styrelsens uppdrag

De ledamöter som ingår i styrelsen har kunskap om landsbygdsfonden EJFLU och är väl insatta i de projektansökningar som kommer in och i det som händer inom leaderområdet. Styrelsen fattar beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras inom ramen för strategin, det ska vara en aktiv och transparent grupp som ska tillföra kunskap utifrån sitt kompetensområde och strategin som helhet. De leder arbetet inom utvecklingsstrategin och är formellt ansvarig för Leader Skellefteå Älvdal.

Informationsspridning

En viktig del av styrelsens uppdrag blir att arbeta för att information om utvecklingsarbetet når ut till hela området. Underifrånperspektivet är viktigt och därför ska alla kunna ta del av och tolka informationen.

Styrelse Leader Skellefteå Älvdal

Jarkko Enqvist

Jarkko Enqvist

Ordförande
jarkko@jarvist.se
070-204 62 94

bild på Stina Stenmark

Stina Stenmark

Ledamot, privat sektor
stina.ulf@skelleftea.se
070-313 56 52

Bild på Ingrid Ejderud Nygren.

Ingrid Ejderud Nygren

Ledamot, offentlig sektor
ingrid.ejderudnygren@norsjo.se
0918-141 42

Bild på Per-Ove Lööv

Per-Ove Lööv

Ledamot, ideell sektor
per-ove.loov@vattenfall.com
070-374 07 99

Bild på Leif Bergström

Leif Bergström

Ledamot, privat sektor
l.bergstromsmaleri@telia.com
070-317 33 33

Bild på Gunnar Westermark

Gunnar Westermark

Ledamot, privat sektor
info@drel.se
070-331 81 00

Kontaktbild på Ulrika Rönnlund.

Ulrika Rönnlund

Ledamot, offentlig sektor
ulrika.ronnlund@skelleftea.se
070-604 53 14

Bild på Maria Larsson

Maria Larsson

Ledamot, offentlig sektor
maria.i.larsson@mala.se
0953-140 57

Stig Renström

Stig Renström

Ledamot, ideell sektor
stigren51@gmail.com

foto på Daniel Sandström

Daniel Sandström

Ledamot, ideell sektor
daniel.sandstrom@rfsisu.se

Tomas Öhlund

Ledamot, offentlig sektor
notisbyrannorr@outlook.com