Testa din idé

Kolla om din idé kan bli ett leaderprojekt genom att använda checklistan.

Kan din idé bli ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen inom leaderområdet som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommun. Oavsett inom vilken insats en projektidé hamnar stämmer leaderföreningens styrelse av att det tilltänkta projektet uppfyller samtliga grundvillkor, därefter sker prioritering utifrån lokala urvalskriterier.

Testa om din idé kan bli ett leaderprojekt genom att använda checklistan nedan.

 

Checklista leaderprojekt

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Bidrar projektet till att uppfylla syfte och mål i Leader Skellefteå Älvdals Lokala utvecklingsstrategi.

Samverkan

Sker projektet i samverkan med andra och resultatet av projektet är till nytta för fler än de som genomför projektet? Samarbete avser att två eller flera aktörer genomför en insats tillsammans för gemensam nytta.

Genomförande­kapacitet

Har ni en plan för projektets genomförande och dess kapacitet? Med genomförandekapacitet avses att det finns rätt kompetenser, tillräcklig erfarenhet och personella resurser knutna till projektet.

Lokal förankring

Är projektet lokalt förankrat och har ett underifrånperspektiv? Med lokal förankring avses att det finns ett lokalt identifierat behov hos de som berörs och att det finns stöd för projektet bland boende och verksamma i det lokala området.

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja ordinarie verksamhet?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Icke-diskriminering

Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat. 

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.