FAQ

Vanliga frågor och svar.

FAQ – Leader Skellefteå Älvdal

Här hittar ni vanliga frågor och svar – både för dig som söker leaderstöd och för dig som driver ett leaderprojekt.

Söka stöd

Vem kan söka stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som bidrar till att främja utvecklingen i leaderområdet kan få stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd hos Leader Skellefteå Älvdal.

Inom vilket område kan stöd sökas?

Leaderområdet Skellefteå Älvdal omfattar kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå (Skellefteå tätort är undantaget).

Vad kan du söka stöd för?

Exempel på kostnader är: lön, indirekta kostnader, köpt tjänst, investeringar samt övriga kostnader som leder projektet framåt mot ett bestämt mål. Stöd ges inte till löpande kostnader och ordinarie drift.

Projektets insatser ska bidra till att uppfylla syfte och mål i Leader Skellefteå Älvdals utvecklingsstrategi. Ta del av insatsområden och utvecklingsstrategi innan du ansöker. 

 

Hur värderas ideella insatser?

Ideellt arbete är arbetsinsatser som projektet inte betalar för. Övriga ideella resurser är till exempel material eller lokaler som projektet inte betalar för.

Det ideella arbetet visar vilket engagemang ni skapat i er bygd genom ert projekt. Vi önskar att ni matchar projektstödet med ca 30% i ideella resurser/ideellt arbete.

I ansökan beskriver ni det ideella arbetet och uppger antalet timmar. Tid för personer över 16 år värderas till 340 kronor per timme. Tid för personer mellan 13 och 15 år värderas till 77 kronor per timme. Yrkesmän får räkna samma timkostnad som de har för motsvarande tjänst inom sitt yrkesmässiga arbete.

Driva projekt

När kan projektet starta?

Projektet påbörjas på egen risk från det datum du skickat in ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. När projektet är beviljat av Jordbruksverket finns möjlighet att ansöka om utbetalning.

Kan vi ansöka om förskott?

När du fått det formella beslutet från Jordbruksverket kan du söka förskottsutbetalning. Statliga myndigheter, regioner och kommuner kan inte söka förskottsutbetalning.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

 

Vad är särredovisning?

I din bokföring redovisas de utgifter och intäkter som hör till investeringen eller projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Den separata redovisningen skickas in med varje ny ansökan om utbetalning och avser den period du söker utbetalning för.

Vad räknas som investering?

En investering är en tillgång med ett inköpspris som överstiger 24 000 kronor exklusive moms och har en livslängd på minst 3 år. Utrustning med kortare ekonomisk livslängd än tre år eller som har lägre anskaffningsvärde än 24 000 kronor ska du redovisa som en övrig utgift.

Utgifter med koppling till investeringen räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden.