Så går det till

4 steg, från idé och genomförande till avslut.

Så går det till – fyra steg

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas ett behov och en idé, en formell projektansökan ska skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt beslutet. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Kan din idé bli ett projekt inom Leader Skellefteå Älvdal? Ta hjälp av checklistan. Skicka sedan in en intresseanmälan. Om idén kan bli ett leaderprojekt berättar vi mer hur du fortsätter med arbetet att genomföra detta.

Steg 2

Skriva ansökan

Om Leader Skellefteå Älvdal bedömer att projektet passar in i strategin är nästa steg att göra en tydlig projektbeskrivning inklusive bland annat budget och aktiviteter. Beroende på typ av projekt kan det också krävas kartor, markägarmedgivanden och andra dokument.

Steg 3

Genomföra

Efter väntan på beslutet känns det säkert bra att på allvar dra igång projektet. Ett bra och tydligt arbete i planeringsfasen gör att arbetet med genomförandet blir smidigt.

Steg 4

Avsluta

Ansök om slututbetalning genom att göra en slutredovisning i Jordbruksverkets e-tjänst, där beskriver du vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.