Leader 2014-2022

Parallellt med programperiod 2023–2027 pågår tidigare programperiod Leader 2014–2022. Här arbetar vi med landsbygdsfond samt regionalfond.

Leader 2014-2022

Parallellt med programperiod 2023–2027 pågår tidigare programperiod Leader 2014–2022. Här arbetar vi med landsbygdsfond samt regionalfond. Visionen är Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka.

Projektavslut

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter arbetar för att främja utvecklingen inom leaderområdet som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommun. De projekt som är beviljade under projektperioden har slutredovisats eller håller på att slutredovisa. För att ta del av information om tidigare programperiod besök skellefteaalvdal.se

Inga medel tillgängliga

Det är inte möjligt att ansöka om projektmedel från Skellefteå Älvdal 2014–2022. Föreningen har prioriterat upp alla projektmedel. Om du ska söka finansiering till din idé kontakta verksamhetskontoret för Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027.

EU-logga med blå bakgrund och gula stjärnor. Leader 2014-2022